DPS

Ako DPS používam štandardné lamináty FR4 s hrúbkou 1,5 mm a medenou vrstvou s hrúbkou 35 µm na jednej alebo oboch stranách. Výroba frézovaním má svoje špecifiká, napríklad veľmi tenký hrot nástroja, preto je tento spôsob vhodný, ak stačí izolačná medzera okolo ciest a spájkovacích plôšok. Odstránenie medi z veľkých plôch vyžaduje širší nástroj a ďalšiu prípravu. Malé diery vŕtam, väčšie frézujem. V doskách možno frézovať ľubovoľné útvary a aj tvar samotnej dosky môže byť ľubovoľný.

Pri obojstranných doskách si prechody (via) medzi stranami robí zákazník sám. Na vyfrézovanej doske budú iba vyvŕtané diery. K bežným domácim metódam výroby prechodov patrí vloženie kúska drôtu do diery a prispájkovanie z oboch strán alebo nitovanie. Najjednoduchšie je používať jednostranné dosky a ak je to nevyhnutné, použiť drôtené prepojenia alebo napríklad SMD rezistory s hodnotou 0 R v prípade povrchovej montáže. Kým pri leptaní chemikáliami sa súčasne leptajú obe strany, pri frézovaní sa každá strana frézuje samostatne.

Na profesionálne vyrábané dosky sa nanáša nepájivá maska (solder mask), ktorá chráni meď pred oxidáciou a pomáha udržať cín na určenom mieste. Na hotovú nepájivú masku sa tiež nanášajú popisy (silk screen), ktoré slúžia napríklad ako pomôcka pri osadzovaní súčiastok. Maska aj popisy sa nanášajú väčšinou sieťotlačou, ktorá je v domácich podmienkach neekonomická. Osvedčilo sa mi však použitie UV nepájivej masky. Alternatívou je nastriekanie ochranného laku na hotovú osadenú dosku. Vyfrézovanú dosku musím prebrúsiť jemným brúsnym papierom. Na požiadanie ju môžem ošetriť spájkovacím lakom.

Ak máte dosku s množstvom súčiastok na povrchovú montáž (SMD), môže sa vám hodiť šablóna (stencil) na nanesenie spájkovacej pasty. Opäť platí, že ak nejde o sériovú výrobu, profesionálne vyrobená šablóna môže byť veľmi drahá. Ponúkam šablónu z veľmi tenkého hliníkového plechu. Ak idete nanášať spájkovaciu pastu na viacero rovnakých dosiek, pomocou vyfrézovaného rámika pre dosku môžete ušetriť čas potrebný na presné zarovnanie šablóny s doskou.

Pre výrobu je potrebné dodať napríklad súbor .brd zo softvéru Eagle alebo súbory vo formáte Gerber. Základné parametre, ako minimálna šírka cesty, minimálna šírka medzery, priemery vŕtaných otvorov a pod., a odpovede na otázky poskytnem na vyžiadanie.

Ukážky mojej práce