Hliník

Najčastejšie frézujem hliníkový plech hrúbky 1 mm pri výrobe ovládacích panelov alebo panelov šasi zariadení. Tento plech mám bežne k dispozícii. Z hrubších dosiek som vyrábal napríklad ložiskové jednotky.

Na výrobu zložitejších dielcov je potrebný súbor vo formáte .dxf so základnou 2D geometriou a tiež informácie o hĺbke individuálnych prvkov. Pri jednoduchých dielcoch postačí napríklad zoskenovaný okótovaný nákres.

Ukážky mojej práce