Kontakty

Ak máte akékoľvek otázky k ponúkaným službám, neváhajte a kontaktuje ma cez nasledujúci formulár. Vynasnažím sa odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

Nezabudnite skontrolovať správnosť e-mailovej adresy. Na nesprávnu adresu odpoveď nepríde. Ak odpoveď nepríde do dvoch pracovných, skontrolujte, či nebola označená ako spam (najmä, ak používate gmail).

Ak mi chcete už pri prvom kontakte poslať súbory s podkladmi, pripravte ich v niektorom dátovom úložisku, napríklad Dropbox, Google Drive a pod., a do formulára nižšie prilepte odkaz.

Pôsobím v Bratislave, Petržalke.